MiMakkus

Nederland loopt vooruit als het gaat om de zorg voor mensen met een (ernstig) verstandelijke beperking. Echter, binnen deze groep bevindt zich een deel waarmee contact maken moeilijk tot bijna onwaarschijnlijk lijkt.

Dat maakt het bieden van zorg ten behoeve van extra levenskwaliteit lastig. Op deze groep richt de MiMakker zich in het bijzonder. De stichting MiMakkus richt zich bij het opleiden van een MiMakkus op cliënten met een ernstige vorm van dementie en op mensen met een ernstig verstandelijke beperking.

SamenLeven heeft in 2010 voor twee Dichterbijmedewerkers de opleiding tot MiMakkus gefinancierd. De twee Dichterbijmedewerkers zijn gecertificeerd en mogen zich miMakker noemen. Een naam die inmiddels is gedeponeerd en garant staat voor de kwaliteit van de dienstverlening die zij leveren op het gebied van de belevingsgerichte zorg.

Angsten worden omgebogen, pijnen verdwijnen en er zijn momenten van vreugdebeleving. Een MiMakker draagt bij aan de levenskwaliteit van de cliënten. Deze positieve effecten werken ook door op het personeel. Door de ontstane rust neemt de vraag naar zorg af. Het personeel wordt daarmee merkbaar ontlast. Daarnaast leren zij van wat een MiMakker doet. Ze observeren de benaderingswijze, nemen dit over en bespreken het met collega’s. Zo dringt het positieve effect van een MiMakkus Dichterbijbreed door. Naast de cliënten en het personeel is het effect ook merkbaar bij de familie van cliënten. Zij kennen hun dierbare vaak alleen nog maar in verstarring. Een bezoek van een MiMakker, gevolgd door een glimlach, is dan goud waard.

Auteur: W. van Berkel


Terug