SamenLeven is een erkend Algemeen Nut Beogende Instelling

Welke belastingvoordelen heeft een ANBI?

Een ANBI is verplicht om de volgende gegevens te publiceren op haar website.

Naam: SamenLeven, Stichting Vrienden van Dichterbij.

RSIN: 8102.01.598.

Kamer van Koophandel: 12044878.

Secretariaat SamenLeven: Postbus 9, 6590 AA GENNEP.

E-mail secretariaat: secretariaat@stichtingsamenleven.nl

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten: zie elders op deze website onder het kopje Projecten.

De doelstelling van Samenleven – Stichting Vrienden van Dichterbij zoals deze is vastgelegd in de statuten van de Stichting SamenLeven.

SamenLeven ondersteunt de missie / kerndoelstelling van Dichterbij zoals omschreven in de Statuten van Dichterbij en in kerndocumenten zoals o.a. de ‘Ode’ van Dichterbij. In de meest algemene zin ondersteunt SamenLeven faciliteiten / voorzieningen, diensten en projecten, die het welzijn van cliënten van Dichterbij bevorderen. Daarbij geeft het bestuur van SamenLeven de voorkeur aan faciliteiten / diensten, die aan meerdere cliënten van Dichterbij ten goede komen.

Financieelverslag 2020

Financieel jaarverslag 2020

Jaarverslag 2020

Financieel kader

Het financiële kader voor SamenLeven bestaat uit de opgebouwde reserves van SamenLeven en de donaties die van derden worden ontvangen (al dan niet met een specifieke bestemming). Voor de besluitvorming over het al dan niet financieel ondersteunen van faciliteiten / voorzieningen, diensten of projecten ten behoeve van cliënten van Dichterbij hanteert SamenLeven de volgende overwegingen en uitgangspunten:

Bestuurssamenstelling / secretariaat

Beloningsbeleid bestuurders

SamenLeven heeft binnen het bestuur geen betaalde krachten in dienst; de werkzaamheden worden door de bestuurders pro deo uitgevoerd.