SamenLeven is een erkend Algemeen Nut Beogende Instelling

Welke belastingvoordelen heeft een ANBI?

Een ANBI is verplicht om de volgende gegevens te publiceren op haar website.

Naam: SamenLeven, Stichting Vrienden van Dichterbij.

RSIN: 8102.01.598.

Kamer van Koophandel: 12044878.

E-mail secretariaat: secretariaat@stichtingsamenleven.nl

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten: zie elders op deze website onder het kopje Projecten.

De doelstelling van Samenleven – Stichting Vrienden van Dichterbij zoals deze is vastgelegd in de statuten van de Stichting SamenLeven.

Financieel kader

Het financiële kader voor SamenLeven bestaat uit de opgebouwde reserves van SamenLeven en de donaties die van derden worden ontvangen (al dan niet met een specifieke bestemming). Voor de besluitvorming over het al dan niet financieel ondersteunen van faciliteiten/voorzieningen, diensten of projecten ten behoeve van cliënten van Dichterbij hanteert SamenLeven de volgende overwegingen en uitgangspunten:

 Jaarverslagen

Bestuurssamenstelling / secretariaat

Beloningsbeleid bestuurders

SamenLeven heeft binnen het bestuur geen betaalde krachten in dienst; de werkzaamheden worden door de bestuurders pro deo uitgevoerd.