Aanvraagformulier


Kan de aanvraag (deels) uit reguliere middelen bekostigd worden: WLZ-middelen Dichterbij; zorgverzekering, WMO, Participatiewet, andere subsidiebronnen en/of wettelijke regelingen waarop een beroep kan worden gedaan?

U heeft akkoord van de regiodirecteur.Ondersteuning door SamenLeven

PROCEDURE voor AANVRAGEN

Criteria mogelijke toewijzing van aanvragen.

Het bestuur van SamenLeven wijst alleen aanvragen ter ondersteuning van faciliteiten / voorzieningen, diensten en projecten toe die:

Criteria voor afwijzing van aanvragen.

Het bestuur van SamenLeven wijst aanvragen ter ondersteuning van faciliteiten / voorzieningen, diensten en projecten af die: